Požární bezpečnost

Požární bezpečnost budov upravuje norma ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb jejíž poslední novela je z roku 2016. Předpis přesně ukládá, jaké materiály, v jakých kombinacích a v jakých aplikacích při zateplení použít, aby se co nejvíce zamezilo šíření případného požáru.

 

V roce 2016 došlo k revizi a zpřísnění normy, kdy některé nové požadavky nezvyšují požární bezpečnost, zato prodražují zateplení a zvyšují provděpodobnost výskytu poruch. Jak?

Pro zateplení nařizuje prokládat technicky i finančně nejvýhodnější materiál, EPS, pásy z minerální vlny, která je výrazně dražší. Ročně tak z peněženek Čechů vytáhne téměř 600 milonů korun!

 

V době tvorby revize normy ČSN 73 0810 došlo ke zcela zásadním změnám, kdy byly sjednoceny požadavky na novostavby a rekonstrukce. Tehdy bylo nutné dělat kompromisy (vždy na stranu bezpečnosti), aby tato novela mohla být schválena bez snížení požární bezpečnosti staveb. Dnes, po 4 letech fungování této novely normy už máme dostatek nových informací, výsledků požárních zkoušek a zkušeností z realizací zateplovacích systémů a navíc významně narostly tloušťky izolací, abychom některé zbytečně přísné požadavky normy upravili.

 

  • Celková zateplená plocha ročně: 16 milionů m2
  • Roční propad zateplení EPS ve prospěch minerální vlny 20 %, tj. 3,2 milionu m2
  • = 576 000 000 Kč/rok

 

Je to nutné? Není. Úprava normy vychází z mýtu, že polystyren přispívá k šíření ohně po fasádě. Jenže realita je jiná. Jeho teplota tání je totiž nižší než zápalná teplota, a tak se dříve než by začal hořet roztaví a odteče směrem dolů od zdroje plamene. Navíc obsahuje retardér hoření, který významně omezuje zapálení polystyrenové izolace.

  • zápalná teplota fasádního EPS s retardérem hoření je 370 °C
  • teplota tání EPS je 105 °C
  • teploty dosahované v místě působení plamenů při bytových požárech se pohybují mezi 500 °C a 700 °C

 

 

  • Jak ušetřit? Řešení je jednoduché, stačí:
  • snížit šířku podélných požárních bariér (v normě nazývaných jako pruh) izolantu s reakcí na oheň A1 nebo A2 z 900 mm na 200 mm (podobnou úpravu mají v Německu, Rakousku a na Slovensku);
  • zrevidovat povinnost instalovat svislé požární bariéry v zateplovacím systému ETICS (oheň se po fasádě přes zateplovací systém ETICS do stran nešíří);
  • v budovách vyšších než 22,5 m povolit zateplení EPS do této výšky tak jak tomu bylo roky před novelou ČSN 73 0810.

Pozn.: Nezaměňovat požární pásy vytvářené v konstrukci mezi požárními úseky s požárními bariérami v zateplovacím systému ETICS.