Proč tvrdíme, že pěnový polystyren je pro zateplování ekologicky vhodnější materiál než minerální vlna?

Nedávno provedené multikriteriální porovnání různých tepelně izolačních materiálů prokázalo, že v mnoha aplikacích (např. ETICS) je pěnový polystyren jednoznačně tou nejlepší volbou.

DATA | graf.png

Totéž potvrdilo porovnání různých tepelně izolačních materiálů z hlediska dopadů na životní prostředí při jejich výrobě. Hodnocenými kritérii byly spotřeba primární neobnovitelné energie, globální potenciál oteplování a potenciál tvorby kyselých dešťů. Výsledkem byl tzv. Eko index (Öko index) ze tří parametrů OI3. Pěnový polystyren dostal nejnižší známku, tedy nejlepší hodnocení ze všech posuzovaných materiálů. Zdrojem informací byly environmentální prohlášení o výrobcích tzv. EPD.

DATA | graf_1.png