Jak na zateplení fasády

Věděli jste, že náklady na energie tvoří během topné sezony více než pětinu (21,1 %) rozpočtu průměrné české domácnosti? Nebo že naše země vykazuje nejvyšší podíl zateplení na osobu z celé Evropy? Na fasádách našich domů přitom dominuje pěnový polystyren, který zaujímá 70% podíl a kterého díky tomu spotřebujeme přes 60 tisíc tun ročně. Přestože je zateplení fasády jednou z nejčastějších renovací, kterou lidé na svých domech a bytech provádějí, jedná se o finančně relativně náročnou investici. O jejích výhodách se však přesvědčujeme již déle než 50 let, a to nejen v případě novostaveb, ale i u starých domů. Na této stránce naleznete užitečné tipy a rady, jak svůj domov zateplit co nejlépe, co nejlevněji a jak se vyvarovat zbytečným přešlapům. Mimo to se dozvíte to nejdůležitější, co byste měli znát před výběrem izolačního materiálu.

René a Bruno

René hájí zájmy pěnového polystyrenu, zatímco Bruno je oddaný minerální vatě. Společně vás v následujících pěti dílech provedou srovnáním dvou nejznámějších izolačních materiálů na českém trhu. Tipnete si, který izolant zvítězí?

polystyren na zateplení - Bruno

Znáte všechna potřebná fakta pro výběr izolačního materiálu pro zateplení?

Otestujte se v krátkém kvízu a zjistěte, jaké jsou hlavní rozdíly mezi pěnovým polystyrenem a minerální vatou?

Věděli jste, že...

O výhodách zateplení budov dnes pochybuje málokdo. Zateplení zvyšuje tepelnou ochranu budovy, výrazně snižuje spotřebu energie na vytápění, snižuje možnost vzniku plísní a má pozitivní dopady na zdraví obyvatel domu. Jedná se také o efektivní investici do budoucna, neboť tím prodloužíte životnost nemovitosti a zvýšíte její hodnotu.

Abyste však dokázali maximalizovat výhody zateplení, je potřeba vybrat kvalitní izolační materiál. Jedničkou na českém trhu je již desítky let pěnový polystyren, kterého se v ČR ročně spotřebuje okolo 60 000 tun a drtivá většina (85 %) právě ve stavebnictví na zateplování domů a bytů. I díky zateplování polystyrenem v ČR od roku 1997 klesla energetická náročnost bytů téměř o třetinu. Proč je právě pěnový polystyren, a ne minerální vata častou volbou pro zateplení fasád českých domácností?

Zateplovací polystyren - René

Finanční úspora

Zateplení fasády cena

Zateplovací pěnový polystyren je až dvakrát levnější izolační materiál než minerální vata

Často se vyskytujícím mýtem v oblasti zateplování budov je pověra, že pěnový polystyren musí být přirozeně horším izolantem, protože je o polovinu levnější než minerální vata. Aktuální měření tepelně izolačních vlastností obou izolantů v čase však tento mýtus vyvrací.

Minerální vata může ztratit významnou část svých tepelně izolačních vlastností při zateplení fasády

I přes dvojnásobnou cenu izolantu nemusíte při zateplování minerální vatou zdaleka ušetřit tolik, jak bylo spočítáno v projektu. Při působení vlhkosti zejména v zimním období mohou totiž významně klesat tepelně izolační vlastnosti minerální vaty oproti pěnovému polystyrenu, a to o 10 až 20 % při běžném provozu, v krajním případě (například při poruše a zatečení dešťové vody do systému) až o50 %. Zateplení minerální vatou tak nemusí naplnit vaše očekávání.

Odolnost

Pěnový polystyren je vysoce trvanlivý izolační materiál na zateplení fasád

Častou pověrou o izolačních materiálech je, že vám na fasádě v průběhu let zmizí. Pěnový polystyren je při správné aplikaci vysoce odolný teplotám do 80 °C. Nejen proto dosahuje jeho prokázaná životnost 50 let a předpokládá se dokonce 100-200 let. Na českém území probíhá zateplování fasád pěnovým polystyrenem úspěšně od 60. let 20. století.

Pěnový polystyren je vysoce odolný izolační materiál vhodný i pro zateplení střechy

Při běžných podmínkách užití je pěnový polystyren velmi málo nasákavý materiál. I po mnoha letech působení dešťů či sněhu si tak zachovává své mechanické i izolační vlastnosti. Na rozdíl od zateplení minerální vatou, jejíž přirozená nasákavost je dočasně snížena přidáním hydrofobních substancí, tak s polystyrenem nehrozí ztěžknutí izolantu a tím vyšší zatížení konstrukce, které může vést ke znehodnocení celé investice. Je prokázáno, že působení vlhkosti v kombinaci s nízkými teplotami má negativní vliv na mechanické vlastnosti výrobků z minerální vlny.

Odolnost zateplení fasády

Zdraví

zateplovací polystyren ekologický materiál

Pěnový polystyren je ekologický materiál

Pěnový polystyren obsahuje 98 % vzduchu a pouze 2 % polystyrenu, proto je jeho výroba i případná likvidace snadná a nezatěžuje životní prostředí nebezpečnými zplodinami. Pěnový polystyren je rovněž plně recyklovatelný a jeho výroba je zcela bezodpadová. Systém sběru odpadního polystyrenu a jeho navrácení k opětovnému použití funguje ze všech izolantů pouze u pěnového polystyrenu.

Instalace

U větší tloušťky minerální vaty může hrozit porucha zateplovacího systému

S narůstající tloušťkou izolace a snižováním objemové hmotnosti za účelem získání lepších tepelně izolačních parametrů se u minerální vaty výrazně zhoršují mechanické vlastnosti. V krajních případech tak může hrozit kolaps izolantu projevující se vznikem trhlin na povrchu systému. Pěnový polystyren má několikanásobně lepší mechanické vlastnosti, které si zachovává po celou dobu životnosti a na izolaci obvodových stěn je tak daleko vhodnějším materiálem.

Manipulace s minerální vatou vyžaduje předepsané ochranné pomůcky

Není tajemství, že manipulace s minerální vatou při zateplování vyžaduje předepsané ochranné pomůcky včetně kombinézy, rukavic a brýlí. Odborníky je dále doporučován dýchací respirátor, který zamezuje nadýchání se nepříjemného prachu, který vzniká při jejím řezání a manipulaci, a to zejména v uzavřených prostorech.

Zateplení domu instalace

Manipulace

manipulace se zateplovacím polystyrenem

Pěnový polystyren je lehký a snadno se s ním manipuluje

Pěnový polystyren je lehký, takže balíky s ním hravě unese každý. Manipulace s ním je proto hračka a stavba jde lépe od ruky, což vám ušetří peníze za čas stavební firmy. Polystyren lze navíc snadno nařezat na konkrétní požadované velikosti bez větších obtíží.

Minerální vata je až desetkrát těžší izolant

Typická obtíž čeká na zateplovací firmy na stavbách při manipulaci s minerální vatou. Balík zateplovacího pěnového polystyrenu EPS 70 F (1000 x 500 x 500mm) váží kolem 3,5 kg kdežto balík dvou desek minerální vlny TR10 (1000 x 600 x 400mm) váží cca 24 kg. Sedm až desetkrát vyšší objemová hmotnost, než má pěnový polystyren, znesnadňuje její aplikaci na fasádu. Vyšší hmotnost izolace z minerální vaty navíc zvyšuje riziko poruch celého systému.