Odborník radí

Kolik díky zateplení ušetřím za energie?
Zateplením lze dosáhnout úspory kolem 50 až 70 % výdajů na vytápění ročně. Výrazných úspor mohou dosáhnout především majitelé obývající staré panelové či rodinné domy.
Cena materiálu
Výběr vhodného izolantu je zcela zásadní pro správnou funkčnost zateplovacího systému a výši úspor za energie.
Jak správně vybrat realizátora zateplení?
Jak správně vybrat realizátora zateplení? V této věci se velmi osvědčilo najmutí technického dozoru stavebníka (TDS), který jako odborník na problematiku zateplování najatý investorem (tedy vámi) pomáhá provést investora všemi úskalími spojenými s posouzením původního stavu domu, výběrem optimálního řešení, kontrolou stavební firmy, přejímkou hotového díla i s případnou reklamací.
Co když máme doma plísně?
Ohledně problému výskytu plísní v domácnostech koluje mnoho mýtů a fám. Je proto dobré se podívat na příčinu jejich vzniku a možnosti odstranění.
K čemu mi bude zateplení v létě?
Zateplení lidé nejčastěji aplikují kvůli úsporám tepla během mrazivých zimních měsíců. Ne každý už ví, že kvalitní zateplení svou funkci plní také v létě.