Zateplovací polystyren - info

 • 1. Energetický posudek

  Ze všeho nejdříve je doporučováno nechat si architektem k domu zpracovat projektovou dokumentaci. Na základě té vám může energetický specialista vypracovat posudek, ve kterém doporučí optimální tloušťku zateplovacího systému, vhodný typ izolačního materiálu k dosažení co možná největší úspory energií apod. Pro rodinné domy lze kvalitní energetický posudek sehnat od 10 do 20 000 Kč. Pomocí moderních technologií je navíc dnes možné odhalit kritická místa úniku tepla z domu, která se u starších domů nachází zejména okolo oken.
 • 2. Dostatečná tloušťka izolantu

  Není to tak dlouho, co se zateplovalo pěti centimetry izolantu a panovalo přesvědčení, že to stačí. V zásadě však platí čím více, tím lépe. Rozdíl v ceně není nijak výrazný, neboť volba větší tloušťky izolace prodraží celou rekonstrukci obvykle jen o jednotky procent konečné ceny. Připlácíme totiž pouze za objem použitého izolačního materiálu, zatímco lepidlo, kotvení a práce stojí stejně jak u deseticentimetrové, tak u dvaceticentimetrové zateplovací desky. Větší tloušťka izolace se vám vrátí nejen na ušetřených nákladech na energie, ale prodloužíte také životnost celé stavby, která je lépe chráněna před mrazem a povětrnostními vlivy. S ohledem na předpokládaný vývoj cen energií v budoucích letech se dnes odborníci shodují na tloušťce kolem 14 - 16 cm, pro maximální efekt doporučují i 20 cm izolace. Zateplovat deseti centimetry a za 15 let dozateplit několika centimetry znovu je totiž zcela neekonomické.
 • 3. Svépomocí raději ne

  Vidina ušetření peněz za stavební firmu je pro mnohé lákavá. Lidé proto často dům rekonstruují vlastními silami či s dopomocí sousedů, přátel a rodiny. To je dobrá volba při běžných stavebních pracích, u instalace zateplovacích systémů se však tento postup může snadno vymstít. V případě, že není dodržen přesný postup a jednotlivá souvrství jsou aplikována neodborně, může dojít k poškození celého zateplovacího systému. Z praxe jsme zaznamenali stížnosti lidí na vznik bublin a různých výdutí. V těchto případech nakonec musí obyvatelé domu volit rekonstrukci zateplení, v horším případě celý systém strhnout a začít od začátku. Stavba se tak při snaze ušetřit za práci odborné firmy v konečném důsledku několikanásobně prodraží.
 • 4. Ověřený dodavatel

  Ne každá stavební firma na trhu vám udělá zateplení stejně kvalitně. Ptejte se známých, jak byli se svou firmou spokojeni, hledejte na internetu reference a hodnocení od dalších zákazníků. Existují i weby sdružující řemeslníky a stavební firmy, včetně jejich hodnocení. Vyvarujte se najímání firmy, která nemá žádnou historii a pracuje pouze s najatými pracovníky bez zkušeností s instalací zateplovacích systémů. Nenajímejte ani firmy, které jsou primárně zaměřené na jiné práce, třeba pokrývače. Nemusí systém nainstalovat správně, čímž hrozí jeho poškození.
 • 5. Stavební dozor

  Mnozí majitelé si pod stavebním dozorem představí jen další utracené peníze navíc. Pravdou však je, že se stavební firmy mnohdy dopustí chyb. Ve snaze nabídnout vám levnější ceny než konkurenti na trhu mohou využít levná a nekvalitní lepidla, díky čemuž se začne izolant časem odlupovat. Poté vám nezbude než práci reklamovat, což není vždy jednoduché a dům se vám navíc znovu promění ve staveniště. Všechna potenciální rizika musí stavební dozor pohlídat a právě za tyto záruky, včetně zařízení případné reklamace, je placený. Sehnat se dá od 10 000 do 50 000 Kč, záleží na velikosti domu a počtu návštěv na stavbě.
 • 6. Kvalita pěnového polystyrenu

  Od počátku zavedení nezávislé kontroly izolačních desek z pěnového polystyrenu, tedy od roku 2007, se kvalita pěnového polystyrenu v Česku se kvalita kontrolovaných výrobků drží na velmi vysoké úrovni. V pravidelném měření se sledují technické parametry, které určují funkčnost a životnost desek z pěnového polystyrenu. Ověřování probíhá za pomoci certifikovaných zkušeben, které zaručují nezávislost odběru a hodnocení podle českých i evropských norem. Získané výsledky monitoringu poté pomáhají zákazníkům při výběru materiálu pro zateplení. Pěnový polystyren je jeden z mála stavebních materiálů, který je takto nadstandardně kontrolován. Díky pravidelnému monitoringu se nám daří odhalovat nepoctivé výrobce a kontinuálně tak zvyšovat kvalitu výrobků na trhu.
 • 7. Kvalitní polystyren je označen logem „Q“

  Pro udělení značky kvality, kterou na zateplovacích deskách zákazníci poznají pod logem písmene „Q“, musí výrobce splnit jednotné požadavky dané českou a evropskou normou. Certifikát se udílí pouze členským subjektům sdružení a jedná se o firmy vyrábějící na území České republiky. Oprávnění užívat značku kvality musí výrobci průběžně obhajovat. Smyslem celého systému je zachování odpovídající kvality výrobků z pěnového polystyrenu a chránit spotřebitele před nekvalitními výrobky.

  Kde sehnat kvalitní pěnový polystyren k zateplení domu či bytu?

  https://epscr.cz/sdruzeni-eps-cr/seznam-clenu/

  www.czb.cz
 • GFX | img | dotace_na_zatepleni.jpg

 

Konkrétní realizační tipy k zateplení budovy

Proč vlastně zateplit dům?

Hlavním důvodem zateplování je ochrana domu před únikem tepla a s tím spojená úspora peněz za energie během topné sezóny. Jednorázovou investicí do zateplení dojde k trvalému snížení spotřeby energie na vytápění. Návratnost této investice je zhruba 6,5 roku pro domy vytápěné zemním plynem a 4,5 roku pro akumulační elektrickou energii. Reálně se navíc bude návratnost díky rostoucím cenám energií zkracovat. Snížením energetické náročnosti domu zároveň snížíme emise skleníkových plynů (CO2) a výskyt kyselých dešťů (SO2). Pro představu jeden m3 pěnového polystyrenu ušetří až 50 kg emisí CO2 za rok. V neposlední řadě se zateplením konstrukce posune rosný bod dále k vnějšímu okraji konstrukce (většinou do izolace) a na vnitřních stěnách se nesráží vodní pára. Tím se sníží či zcela vyloučí riziko vzniku plísní na stěnách.

Jakou tloušťku izolace zvolit?

Pro zateplení stěn o tloušťce 300 – 500 mm je možné bez obav použít pěnový polystyren (EPS70F nebo EPS100F) o tloušťkách 120-160mm. V takovém případě už rosný bod bezpečně zůstává v izolantu a nezpůsobuje další problémy. Odborníci se dnes shodují, že ekonomicky se vyplatí volit tloušťku 150 mm nebo více, případně lze použit o něco tenčí vrstvu šedého pěnového polystyrenu. Izolační desky tohoto typu jsou grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. V Evropě se šedý polystyren používá více jak 15 let, na našem trhu se začal objevovat před 10 lety a jeho podíl významně roste.

Kolik vlastně ušetřím?

Zateplením lze průměrně ušetřit okolo 50 % výdajů na energie, v extrémních případech u velmi starých domů i 70 %. Jednorázovou investicí do zateplení se trvale sníží spotřeba energie především na vytápění. Spotřeba energie na m2 vytápěné plochy za rok může být přibližně:

Starý dům 200 kWh/m2 za rok
Běžná výstavba 115 kWh/m2 za rok
Nízkoenergetický dům 50 kWh/m2 za rok
 Pasivní dům 15 kWh/m2 za rok

Jak dlouho budou stavební práce trvat?

Zateplení trvá podle složitosti zakázky a v závislosti na klimatických podmínkách asi 2–3 týdny. Je však třeba počítat s přípravnými pracemi (vytvoření projektové dokumentace, angažování stavební firmy, nákup izolantu apod.). Ideálním obdobím je suché a teplé počasí, protože izolační materiály snadno zasychají, což minimalizuje riziko nehod zateplovacího systému, jejichž následné odstranění výrazně zvyšuje rozpočet na zateplení. Nejvhodnějším obdobím pro zateplení jakéhokoli objektu jsou měsíce, kdy teploty neklesnou pod 5 °C a nepřekročí hodnotu 30 °C. Velká horka nejsou pro zateplování ideální, neboť vám bude materiál při nanášení fasády zasychat příliš rychle.

Mohu si nechat u domu změřit tepelné ztráty a únik tepla z domu?

Takovýmito měřeními se zabývá mnoho specializovaných firem a probíhá za pomocí termovizní kamery s vysokým rozlišením. Díky snímkům je pak možné vyhodnotit únik tepla ve všech prostorách zástavby. Měření se provádí pouze v topné sezóně a za specifických klimatických podmínek. Na základě měření vám je pak zpracován tzv. energetický posudek. Tyto odborné firmy nabízejí také možnost vyhotovení tzv. energetického štítku budovy, který je zpracováván na základě metody určené státním předpisem a určuje energetickou náročnost domu. Ta se měří na stupnici od A do G, kdy A značí nejúspornější dům či byt.

Jak dlouho zateplení vydrží?

Při správné aplikaci je pěnový polystyren vysoce stabilní a jeho prokazatelná životnost je více než
50 let, s předpokladem 100 až 200 let při zachování všech vlastností. Polystyren je navíc odolný teplotám do 80 °C. Velmi rozšířeným omylem je mýtus o riziku degradace či dokonce postupném mizení izolačního materiálu. Tato domněnka vznikla pravděpodobně v začátcích užívání pěnového polystyrenu, kdy se zateplovalo neodborně podomácku s využitím lepidel s organickými rozpouštědly. Ty mohly s izolantem reagovat a rozpustit jej.

Příkladový rámcový ceník zateplení

Kvalitní a funkční zateplení od zkušené firmy, která poskytuje garance, reference a záruku, se pohybuje od 1000Kč/m2 s DPH.

Fasádní polystyren EPS70F tl. 140mm  160Kč/m2
 Lepící a stěrková hmota (střední kvalita)  85Kč/m2
 Armovací tkanina Vertex R131  20Kč/m2
 Talířová hmoždinka plast. trn 10/210mm (6ks/m2)  35Kč/m2
 Polystyrenová zátka EPS70mm  15Kč/m2
 Penetrace pod omítku  20Kč/m2
 Silikonová omítka 1,5mm  130Kč/m2
 Systémové prvky+lišty  60Kč/m2
 Montážní práce (lepení, stěrkování, omítka)  440Kč/m2 (150 + 150 + 140Kč/m2)
 Lešení (montáž, demontáž, pronájem, doprava)  145Kč/m2
 Úklid + odvoz suti + zalepení oken foliemi  30Kč/m2
 Celkový součet základních položek zateplení:  1140Kč/m2 s DPH 15%

Zdroj: https://www.dumabyt.cz/rubriky/stavba/konstrukce-domu/video-jak-v-dome-udrzet-teplo_24827.html

Správný rozpočet a cenová kalkulace zateplení domu by měla být přehledná a konkrétní. Rozpočet by měl obsahovat přesné výměry zateplovaných ploch, výměru lešení, počet systémových fasádních profilů a další podrobně rozepsané práce, které budou dodány. Ukázky správného a špatného rozpočtu viz níže:

Ukázka - SPRÁVNÝ ROZPOČET
Ukázka - ŠPATNÝ ROZPOČET

Chyby při zateplení

Zateplujeme svépomocí

Mnoho českých kutilů je přesvědčených, že rekonstrukce domu není žádná věda a že si zvládnou zateplit sami. Hlavní hnací silou bývá úspora peněz, kvůli níž se vrhají do stavebních prací svépomocí. Kromě rizika vážných úrazů však hrozí neodborná aplikace izolantu a tvorba výdutí v celém zateplovacím systému. Ten poté neplní správně svou izolační funkci a je nutné ho rekonstruovat, nebo instalovat nanovo. V takovém případě se vám částka za zateplení domu vyšplhá výrazně výše.

Podceníme výběr stavební firmy

Dbejte na výběr osvědčené stavební firmy, kterou pro zateplování vašeho domu najmete. S hledáním pomůžou např. webové stránky Cechu pro zateplování budov. Požádejte o několik referencí již provedených zateplení také příslušnou firmu, která se uchází o vaši zakázku. Poptejte zkušenosti přátel, sousedů nebo na internetových diskuzích, kde naleznete aktuální reference. O kvalitě poskytované práce napoví také konkrétní nabídka a finanční kalkulace od stavební firmy. Vyvarujte se najímání až podezřele levných firem, které často doporučí nedostatečné tloušťky izolace či nekvalitní materiály s cílem nabídnout co nejnižší cenu.

Nezajistíme si projektovou dokumentaci

Projektová dokumentace je klíčovým spisem o prováděných stavebních pracích v rámci rekonstrukce. Stavební firmě slouží jako úkolníček pro přípravu a instalaci zateplení, zatímco majiteli domu se bude hodit jako podklad pro případnou reklamaci. Důsledně zpracovanou dokumentaci je nezbytné doložit také v případě, žádáte-li o státní dotaci.

Je nám líto peněz za technický dozor stavebníka

V  celém průběhu zateplování by měl na realizaci stavebních prací v pravidelných intervalech dohlížet kvalitní technický dozor stavebníka. Včas odhalí případná pochybení, ale i odchýlení od projektové dokumentace. Technický dozor stavebníka vás bude stát od 10 do 50 tisíc korun v závislosti na počtu návštěv na stavbě a na velikosti domu. Při prokázání pochybení stavební firmy však nese plnou zodpovědnost za škody včetně povinnosti finanční kompenzace. Také účastí technického dozoru stavebníka je podmíněno vyplacení dotace např. z programu Nová zelená úsporám.

Nevíme si rady při volbě izolačního materiálu

Výběr vhodného izolantu je zcela zásadní pro správnou funkčnost a životnost zateplovacího systému a výši úspor za energie. V Česku je dlouhodobě nejpopulárnějším izolačním materiálem pěnový polystyren, který je oblíbený díky svým tepelně izolačním schopnostem, nízké hmotnosti, snadné tvarovatelnosti, ekologické nezávadnosti, rozumné ceně a především dlouhé životnosti při zachování všech potřebných parametrů. Měl by tedy být přirozenou volbou číslo jedna, pokud tomu nebrání legislativní důvody. Takovými důvody jsou většinou požární předpisy. U budov s požární výškou nad 22,5 m nebo u budov, kde se nacházejí osoby s omezenou pohyblivostí je předepsán zateplovací systém s třídou reakce A1 nebo A2. Protože zateplovací systémy s pěnovým polystyrenem mají třídu reakce na oheň B, je třeba volit jiný izolační materiál, například minerální vatu. Vysokou požární bezpečnost zateplovacích systémů s pěnovým polystyrenem dokládají officiální statistiky požárů budov a obětí při požárech, a dále závěry finského výzkumného centra. Ty uvádějí, že pravděpodobnost rozšíření požáru přes fasádů zateplenou pěnovým polystyrenem je jen nepatrně vyšší v porovnání s fasádou zateplenou minerální vatou.