Zdroje

Nedávno provedené multikriteriální porovnání různých tepelně izolačních materiálů prokázalo, že v mnoha aplikacích (např. ETICS) je pěnový polystyren jednoznačně tou nejlepší volbou.
Při práci používejte ochranné brýle. Je doporučována ochrana očí dle EN 166. Při práci používejte rukavice, aby se zabránilo svědění, v souladu s EN 388. Při práci zakryjte pokožku.
Minerální vláknité izolace jsou na rozdíl od pěnového polystyrenu na vlhkost velmi citlivé. To se ukázalo i během ověřování vlivu zrychleného stárnutí na dva nejčastěji používané izolační materiály, pěnový polystyren a minerální vatu. Během působení 15 hydrotemálních cyklů, které simulovaly tzv. umělé stárnutí segmentů ETICS s pěnovým polystyrenem a minerální vatou, absorbovaly vzorky s minerální vatou 3,5x více vlhkosti než vzorky s pěnovým polystyrenem.
Tabulky srovnávající v textu hmotnost uvádí, že objemová hmotnost EPS se pohybuje mezi 13,5 – 18 kg / m3, zatímco u minerální vaty zhruba 160 kg / m3.
Tabulky srovnávající v textu pevnost v tahu u obou izolačních materiálů uvádí, že pevnost v tahu u EPS je 100 – 150 kPa. Naopak u minerální vaty s podélnou orientací vláken se tato hodnota pohybuje mezi 10 – 15 KPa.
Tabulky srovnávající cenu v textu uvádí, že „cena obvyklá“ u EPS je zhruba 1200 Kč / m3, zatímco „cena obvyklá“ u minerální vaty se pohybuje v rozmezí 2 500 Kč - 2800 Kč / m3.