Proč tvrdíme, že je pěnový polystyren z ekologického hlediska vhodnějším materiálem pro zateplování, než minerální vlna?

Nedávno provedené multikriteriální porovnání různých tepelně izolačních materiálů prokázalo, že v mnoha aplikacích (např. ETICS) je pěnový polystyren jednoznačně tou nejlepší volbou.

DATA | graf.png

Totéž potvrdilo porovnání různých tepelně izolačních materiálů z hlediska dopadů na životní prostředí při jejich výrobě. Hodnocenými kritérii byly spotřeba primární neobnovitelné energie, globální potenciál oteplování a potenciál tvorby kyselých dešťů. Výsledkem byl tzv. Eko index (Öko index) ze tří parametrů OI3. Pěnový polystyren dostal nejnižší známku, tedy nejlepší hodnocení ze všech posuzovaných materiálů. Zdrojem informací byly environmentální prohlášení o výrobcích tzv. EPD.

DATA | graf_1.png

 

Jak udržitelné jsou různé alternativní izolační materiály?  

Touto otázkou se zabývaly Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU) a Nateureplus (Mezinárodní asociace pro budovy a ubytování orientované na budoucnost).  Ve studii sponzorované Německou federální nadací pro životní prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) a regionálním ministerstvem pro životní prostředí v Bádensku-Württembersku byly izolační materiály porovnávány během jejich celého životního cyklu (od kolébky po hrob), včetně likvidace / využití.  Studie se zabývala stávajícími možnostmi využití a možnostmi recyklace, které budou k dispozici v blízké budoucnosti.  Hodnocení zahrnovalo izolační materiály: 

  • vyrobené z obnovitelných surovin (celulóza, vláknitost dřeva, juta, konopné vlákno)
  • izolační materiály na bázi minerálů (minerální vlákna, skleněná vlna, minerální pěna, pěnové sklo)
  • syntetické izolační materiály (EPS. XPS-, PU-deska)

 

Studie prokazuje, že EPS je ekologický vůdce mezi tepelně izolačními materiály:

  • EPS je jednička pro aplikační oblasti ETICS (Vnější tepelně izolační kompozitní systém), plochá střecha, perimetr s využitím optimální cesty využití materiálu.
  • EPS je rovněž jedničkou na základě aktuálního způsobu nakládání s odpady, spalováním s využitím energie.
  • Ve všech ostatních zkoumaných aplikačních oblastech, kde nejsou užity žádné izolační desky, EPS získal druhé nejlepší hodnocení společně s izolací z dřevěných vláken a/nebo izolací dutin pomocí celulózy.

O IFEU IFEU je nezávislý výzkumný ústav, který se zabývá hlavními otázkami životního prostředí a udržitelnosti. Více než 40 let IFEU je jedním z nejdůležitějších výzkumných ústavů v Německu. Institut mimo jiné radí Německé spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti a také německému spolkovému ministerstvu pro životní prostředí.

 

O společnosti Natureplus e.V. Toto sdružení existuje od roku 2001 a zabývá se podporou udržitelné výstavby a bydlení. Členy jsou mimo jiné ekologické organizace, instituty a zástupci průmyslu a obchodu. Asociace je také iniciátorem identicky pojmenované environmentální certifikace.

 

O FSDE (Forum für sicheres Dämmen mit EPS) Zakládajícími členy jsou průmyslové subjekty, rezidenční obchod a průmysl, sdružení a výzkumné instituce, hájící úspory energie použitím vhodných izolačních materiálů v nových a stávajících budovách. FSDE se zavazuje… • objektivně a fakticky prezentovat izolační materiál EPS, • navázat dialog se všemi zúčastněnými stranami o izolačních materiálech EPS, • neustálé zlepšovat izolační materiály EPS, • uplatňovat a podporovat udržitelný rozvoj demoličních a recyklačních projektů, ve kterých se používá EPS.  

Více informací naleznete na adrese: www.mit-sicherheit-eps.de