Proč tvrdíme, že k manipulaci s pěnovým polystyrenem není třeba ochranných pomůcek?

Při práci používejte ochranné brýle. Je doporučována ochrana očí dle EN 166. Při práci používejte rukavice, aby se zabránilo svědění, v souladu s EN 388. Při práci zakryjte pokožku.

Při práci v nevětraném prostoru nebo při průběhu operací, které mohou generovat emise prachu, noste jednorázovou obličejovou masku. Je doporučen typ v souladu s EN 149 FFP1.

Zdroj: Bezpečnostní list Isoveru podle směrnice 91/155/EHS (ve znění 2001/58/ES)

GFX | img | zatepleni_domu_clanek.jpg GFX | img | polystyren_na_zatepleni_clanek.jpg GFX | img | zatpleni_fasady_clanek.jpg GFX | img | zatepleni_fasady_polystyrenem_clanek.jpg GFX | img | zatepleni_fasady_stareho_domu_clanek.jpg GFX | img | zatepleni_bytoveho_domu_clanek.jpg
Pokud je to možné, větrejte pracovní plochy. Odpad musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy. Zakryjte pokožku. Při práci v nevětraném prostoru noste jednorázovou obličejovou masku. K vyčištění prostoru použijte vakuových zařízení. Použijte ochranné brýle. Před mytím opláchněte studenou vodou.