Proč tvrdíme, že pěnový polystyren je mnohem méně citlivý na vlhkost než vláknité izolační materiály?

Minerální vláknité izolace jsou na rozdíl od pěnového polystyrenu na vlhkost velmi citlivé. To se ukázalo i během ověřování vlivu zrychleného stárnutí na dva nejčastěji používané izolační materiály, pěnový polystyren a minerální vatu. Během působení 15 hydrotemálních cyklů, které simulovaly tzv. umělé stárnutí segmentů ETICS s pěnovým polystyrenem a minerální vatou, absorbovaly vzorky s minerální vatou 3,5x více vlhkosti než vzorky s pěnovým polystyrenem.

Zdroje: 

  • Měření teplotního a vlhkostního režimu stěny s ETICS (2017)
  • Vliv vlhkosti na vlastnosti minerálních izolací (2017)

 

DATA | porovnani_mw_a_eps.png

Minerální vata je z principu nasákavý materiál, čehož se využívá při konstrukci tzv. zelených střech nebo při pěstování zeleniny ve sklenících. Minerální vata totiž dokáže absorbovat velké množství vody, a tak přispívat k růstu rostlin.

Minerální vata určená pro izolace ve stavebnictví se upravuje nástřikem hydrofobizační látky, který zabezpečení sníženou nasákavost po dobu skladování, dopravy a aplikace na stavbě. Tato úprava však působí jen dočasně (v řádu několika let) a poté dochází k jejímu postupnému snižování. Proto je třeba při aplikaci minerální vaty do zateplovacích systému velmi precizně provádět veškeré detaily, aby se zamezilo kumulaci vlhkosti v izolaci. Při běžném provozu zateplené budovy dochází k nejvyšší koncetraci vlhkosti v izolaci v zimním období, kdy jsou venkovní teploty pod bodem mrazu, tedy v době, kdy potřebujeme izolaci nejvíce.