Jak správně vybrat realizátora zateplení?

Jak správně vybrat realizátora zateplení?
Jak správně vybrat realizátora zateplení? V této věci se velmi osvědčilo najmutí technického dozoru stavebníka (TDS), který jako odborník na problematiku zateplování najatý investorem (tedy vámi) pomáhá provést investora všemi úskalími spojenými s posouzením původního stavu domu, výběrem optimálního řešení, kontrolou stavební firmy, přejímkou hotového díla i s případnou reklamací.

Investice do zkušeného TDS se rozhodně vyplatí a může být nakonec kompenzována úsporami při realizaci či minimalizací tzv. víceprací. Sehnat se dá od 10 do 50 000 Kč, záleží na počtu návštěv na stavbě a velikosti domu.