Proč tvrdíme, že k manipulaci s pěnovým polystyrenem na rozdíl od minerální vaty není třeba ochranných pomůcek?

Při práci používejte ochranné brýle. Je doporučována ochrana očí dle EN 166. Při práci používejte rukavice, aby se zabránilo svědění, v souladu s EN 388. Při práci zakryjte pokožku.

Při práci v nevětraném prostoru nebo při průběhu operací, které mohou generovat emise prachu, noste jednorázovou obličejovou masku. Je doporučen typ v souladu s EN 149 FFP1.

Zdroj: Bezpečnostní list Isoveru podle směrnice 91/155/EHS (ve znění 2001/58/ES)

GFX | img | zatepleni_domu_clanek.jpg GFX | img | polystyren_na_zatepleni_clanek.jpg GFX | img | zatpleni_fasady_clanek.jpg GFX | img | zatepleni_fasady_polystyrenem_clanek.jpg GFX | img | zatepleni_fasady_stareho_domu_clanek.jpg GFX | img | zatepleni_bytoveho_domu_clanek.jpg
Pokud je to možné, větrejte pracovní plochy. Odpad musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy. Zakryjte pokožku. Při práci v nevětraném prostoru noste jednorázovou obličejovou masku. K vyčištění prostoru použijte vakuových zařízení. Použijte ochranné brýle. Před mytím opláchněte studenou vodou.