Proč tvrdíme, že minerální vata je těžší než pěnový polystyren?

Tabulky srovnávající v textu hmotnost uvádí, že objemová hmotnost EPS se pohybuje mezi 13,5 – 18 kg / m3, zatímco u minerální vaty zhruba 160 kg / m3.

Zdroj: https://www.nazeleno.cz/stavba/izolace/tepelne-izolace-polystyren-mineralni-vata-a-dalsi.aspx

EPS70F a EPS100F, porovnání izolačních a technických vlastností, cena:

EPS70F EPS100F
Objemová hmotnost: 13,5-18kg/m3 Objemová hmotnost: 18-23 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti: 0,039 Součinitel tepelné vodivosti: 0,037
Faktor difuzního odporu: 20-40 Faktor difuzního odporu: 30-70
Pevnost ve smyku (kPa): 50 Pevnost ve smyku (kPa): 50
Pevnost v tlaku: 70 kPa Pevnost v tlaku: 100 kPa
Pevnost v tahu: 100 Pevnost v tahu: 150
Reakce na oheň: E Reakce na oheň: E
Nasákavost dlouhodobá: 0,5 kg/m2 Nasákavost dlouhodobá: 0,5 kg/m2
Cena obvyklá: 1200Kč/m3 s DPH Cena obvyklá: 1500Kč/m3 s DPH

Tabulka porovnání izolačních a technických vlastností, cena:

Příčná (kolmá) orientace vláken Podélná orientace vláken Podélná orientace vláken dvouvrstvá charakteristika
Objemová hmotnost: 88 kg/m3 Objemová hmotnost: 160 kg/m3 Objemová hmotnost: 160 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti: 0,042 Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 – 0,039 Součinitel tepelné vodivosti: 0,036
Faktor difuzního odporu: 1 Faktor difuzního odporu: 1 Faktor difuzního odporu: 1
Pevnost v tahu kolmo k desce: 80 kPa Pevnost v tahu kolmo k desce: 15 kPa Pevnost v tahu kolmo k desce: 10 kPa
Reakce na oheň: A1 Reakce na oheň: A1 Reakce na oheň: A1
Cena obvyklá: 2600Kč/m3 s DPH Cena obvyklá: 2800Kč/m3 s DPH Cena obvyklá: 2500Kč/m3 s DPH