Proč tvrdíme, že pěnový polystyren je mnohem méně citlivý na vlhkost než minerální vata?

Minerální vláknité izolace jsou na rozdíl od pěnového polystyrenu na vlhkost velmi citlivé. To se ukázalo i během ověřování vlivu zrychleného stárnutí na dva nejčastěji používané izolační materiály, pěnový polystyren a minerální vatu. Během působení 15 hydrotemálních cyklů, které simulovaly tzv. umělé stárnutí segmentů ETICS s pěnovým polystyrenem a minerální vatou, absorbovaly vzorky s minerální vatou 3,5x více vlhkosti než vzorky s pěnovým polystyrenem.

Zdroje: 

  • Měření teplotního a vlhkostního režimu stěny s ETICS (2017)
  • Vliv vlhkosti na vlastnosti minerálních izolací (2017)

 

DATA | porovnani_mw_a_eps.png

Minerální vata je z principu nasákavý materiál, čehož se využívá při konstrukci tzv. zelených střech nebo při pěstování zeleniny ve sklenících. Minerální vata totiž dokáže absorbovat velké množství vody, a tak přispívat k růstu rostlin.

Minerální vata určená pro izolace ve stavebnictví se upravuje nástřikem hydrofobizační látky, který zabezpečení sníženou nasákavost po dobu skladování, dopravy a aplikace na stavbě. Tato úprava však působí jen dočasně (v řádu několika let) a poté dochází k jejímu postupnému snižování. Proto je třeba při aplikaci minerální vaty do zateplovacích systému velmi precizně provádět veškeré detaily, aby se zamezilo kumulaci vlhkosti v izolaci. Při běžném provozu zateplené budovy dochází k nejvyšší koncetraci vlhkosti v izolaci v zimním období, kdy jsou venkovní teploty pod bodem mrazu, tedy v době, kdy potřebujeme izolaci nejvíce.